Header image
  • aaslider
  • augustus

Basisschool St. Antonius

Echt wel een goeie basis!

Huishoudelijk overblijfreglement

Middels de volgende punten en afspraken willen we de gang van zaken rondom het overblijven voor iedereen duidelijk maken.

Uitgangspunten voor dit reglement:
We gaan er van uit dat alle ouders / verzorgers van leerlingen, die op onze school gebruik maken van het overblijven, zich houden aan dit reglement.

Dit gaat als volgt:

Voor aanvang van de school, is het handig als uw kind de lunchtrommel en beker, voorzien van de eigen naam, in de lunchbak legt van de eigen groep en na afloop van de schooltijd de lunchtrommel weer in de tas mee naar huis neemt.
Het is dan handig dat de lunchtrommel en beker voorzien zijn van de naam van je kind.
Bovendien is het voor de hygiëne prettig als er een deksel op de beker zit en de lunchtrommel groot genoeg is voor de boterhammen, één héél klein snoepje en eventueel wat fruit.
Het is prettig voor de kinderen als de beker middels een elastiek aan de broodtrommel is verbonden.

Om 12.00 uur gaan de kinderen van groep 1 /2 en 3 en 8 vanuit de klas meteen aan tafel. In beide hallen wordt er geluncht. De groepen 4 t/m 7 gaan naar buiten en spelen tot ongeveer 12.30 uur buiten. Onder begeleiding van twee overblijfkrachten. Om ongeveer 12.25 uur gaan de kinderen van binnen naar buiten. En kort daarna de kinderen van buiten naar binnen. Daarna gaan ook zij tot 12.50 uur naar buiten.

Buiten en binnen is van 12.00 uur tot 12.45 uur, onder toezicht van de overblijfkrachten.
De speelplaats mag niet verlaten worden. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen.

De kinderen eten in de hal onder toezicht van de overblijfkrachten.
Er wordt gezamenlijk gegeten. Iedereen is verplicht aan tafel te blijven zitten.

Er wordt netjes gegeten, waarbij goede tafelmanieren het uitgangspunt zijn.
De kinderen kunnen thee, met of zonder suiker, of melk drinken of water.
De kinderen moeten zelf een lege beker meebrengen met deksel.

Indien de kinderen geen thee of melk drinken, kunnen zij van thuis ander drinken meebrengen in een goed afgesloten beker. Géén blikjes! Een pakje mag, mits de verpakking mee naar huis gaat!

Vanaf 12.45 uur wordt er toezicht gehouden door 2 leerkrachten tot 13.00 uur.

Indien een kind zich buitensporig, storend gedraagt, kan een kind een gele kaart mee krijgen. Wanneer hij/zij zich ongewenst blijft gedragen, krijgt hij/zij een rode kaart mee naar huis.

De gele kaart dient als waarschuwing aan het kind en als informatievoorziening aan de ouders / verzorgers.
Een ouder / verzorger ondertekent de gele kaart en geeft de gele kaart de eerstvolgende schooldag terug aan de directeur van de school.
De overblijfcommissie zal na het geven van een gele kaart u een mailtje sturen.

Mocht het kind een rode kaart krijgen, dan wordt er contact opgenomen met de ouders / verzorgers en worden de consequenties besproken, het kind mag dan tijdelijk niet overblijven.
Hiervoor wordt geen restitutie verleend.
Wanneer het kind zich, na terugkomst van de rode kaart, weer niet gedraagt, dan volgt dezelfde procedure als hierboven beschreven.
Met als belangrijkste wijziging: krijgt uw kind een tweede rode kaart in één schooljaar, dan is de consequentie dat uw kind het lopende schooljaar niet meer welkom is tijdens het overblijven.

Kinderen, die niet overblijven, kunnen bij slecht weer niet voor 12.45 uur op school naar binnen. Alleen de overblijvers mogen dit. Houdt u hier rekening mee als uw kind naar school gaat. Kinderen die niet overblijven, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de overblijfkrachten. Overigens ook niet bij mooi weer.

Onze school biedt overblijfgelegenheid aan alle kinderen indien nodig. Onnodig overblijven wordt echter niet gestimuleerd. Als redelijkerwijs gesproken een kind tussen de middag even naar huis kan, geniet dit de voorkeur.

Wanneer uw kind(eren) ziek is/zijn of een keer om andere reden NIET overblijft, moet u uw kinderen telefonisch afmelden bij de conciërge. We vinden dit belangrijk, zodat uw kind niet zonder reden gemist wordt door de overblijfkracht.

De kosten die verbonden zijn aan het overblijven:
Eén vaste dag per week, per kind                €     2,00
Twee vaste dagen per week, per kind           €     4,00
Drie vaste dagen per week,  per kind            €     6,00
Vier vaste dagen per week,  per kind            €     8,00

Als het kind incidenteel overblijft, moet dit `s morgens tussen 8.30 uur en 8.45 uur telefonisch gemeld worden op school (conciërge).

Voor incidenteel overblijven, moet u gebruik maken van een strippenkaart.
Deze zijn iedere overblijf dag te verkrijgen van 11.45 uur tot 12.00 uur alleen bij de overblijfkrachten. Een strippenkaart kost € 12,50. De kaart blijft op school. Als de kaart vol is, zal de overblijfkracht een briefje mee naar huis geven.
Restitutie van niet gebruikte strippen is niet mogelijk.

Aangezien wij dagelijks de aanwezigheid van uw kinderen registreren, verzoeken wij u van uw kind(eren) een inschrijfformulier in te vullen, zodat wij u steeds bij voorkomende calamiteiten kunnen bereiken. Dit inschrijfformulier dient u 2 schoolweken voor de ingangsdatum, dat uw kind wil gaan overblijven, in te leveren bij de conciërge.

U kunt een inschrijfformulier downloaden als U uw kind(eren) op abonnement wil laten overblijven. U kunt ook een formulier downloaden als uw kind(eren) incidenteel overblijft.

De contactpersoon voor het overblijven is:

Heidie Rommers:        e-mail: ronny.r@planet.nl

Toepassing van dit reglement:

Bovenstaande regels en afspraken zijn van kracht vanaf 1 januari, 2018.