Header image
 • aaslider
 • april

Basisschool St. Antonius

Echt wel een goeie basis!

Toetsen in de kleutergroep

In januari worden bij de oudste kleuters twee cito-toetsen afgenomen. Dit zijn de toetsen:

 • taal voor kleuters
 • rekenen voor kleuters

Wat houden deze toetsen in?

Taal voor kleuters

Aspecten van de taalontwikkeling zoals:

 • Passieve woordenschat (weten wat woorden betekenen)
 • Kritisch luisteren
 • Het begrijpen van korte gesproken teksten

Beginnende geletterdheid:

Bij beginnende geletterdheid ga je niet uit van de betekenis van een woord, maar let je op de vorm of de klank daarvan. Hierbij horen oefeningen als:

 • Eerste en laatste woord horen
 • Auditieve synthese: bijvoorbeeld: p-o-p = pop
 • Klanken herkennen
 • Rijmen
 • Schriftoriëntatie: eerste letter, middenin, letter, cijfer

Rekenen voor kleuters

Getalbegrip

 • Omgaan met de telrij (bijv.welk getal komt in de telrij na 4?)
 • Omgaan met hoeveelheden (bijv. waar ligt evenveel?)
 • Omgaan met getallen (bijv. onderstreep het grootste getal)

Meten

 • Lengte en omtrek (bijv. welk krijtje is het langste?)
 • Inhoud (bijv. welke emmers zijn even vol?)
 • Gewicht (bijv. welke hijskraan heeft de lichtste vracht?)
 • Tijd (bijv. welke foto is gisteren gemaakt?)

Meetkunde

 • Oriënteren en lokaliseren (bijv. waar staan de stoelen tegenover elkaar?)
 • Construeren (bijv. met welke stukjes kun je die figuur maken?)
 • Opereren met vormen en figuren (bijv. welke schaduw hoort bij het meisje?)

De uitslagen van de toetsen worden op de Kijkregistratie gezet.

De score die uw kind haalt wordt omgerekend naar een Romeins cijfer.
Die hebben de volgende betekenis:

I = ver boven het gemiddelde
II = boven het gemiddelde
III = de gemiddelde groep leerlingen
IV = onder het gemiddelde
V = ver onder het gemiddelde

Wanneer uw kind een IV of V score haalt, wordt de toets in mei nogmaals afgenomen. Tussentijds
wordt er in de groep extra aandacht besteed aan de onderdelen die nog onvoldoende zijn.

Voor aanvullende informatie of vragen kunt u terecht bij Nelly van den Brand, IB’er.